EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Zoran Čajka

Dr Zoran Čajka je nastavnik engleskog jezika i docent za uu naučnu oblast marketing i menadment na FEFA. Od 2006. godine predaje predmete Engleski jezik I i II na prvoj i Engleski poslovni jezik I i II na drugoj godini osnovnih studija. Ima iskustvo od jedne decenije u visokom obrazovanju (od 2003. godine) i dvije decenije u teoriji i praksi marketinga i komercijale u privredi (1982 – 2001). Stekao je tri naučna i stručna zvanja u Srbiji (doktor nauka o menadmentu, profesor engleskog jezika i knjievnosti i naučni i stručni prevodilac za engleski jezik) i dva naučna zvanja u SAD (magistar i doktor nauka u oblasti poslovnog upravljanja na smjeru za međunarodni marketing). Bio je na jednogodišnjoj poslovnoj praksi iz oblasti marketinga i komercijale u Nemačkoj 1989. godine. Član je više organizacija: ELTA (English Language Teaching Association), ISDS (International Society for Development and Sustainability) u Japanu i Udruenje naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Autor je 2 monografije, jednog rječnika i oko 50 naučnih, stručnih i preglednih radova i prevoda iz marketinga i lingvistike u domaćim i stranim stručnim časopisima. U periodu od 2001. do 2002. godine radio je u Saveznoj vladi SR Jugoslavije u Saveznom ministarstvu za sport i omladinu na mjestu saveznog savetnika za međunarodnu saradnju u sportu. Od 2003. do 2006. godine predavao je engleski poslovni jezik na Fakultetu za menadment Univerziteta "Braća Karić" u Beogradu, a takođe je bio i stručni saradnik na predmetu "Principi marketinga" u nastavi na engleskom jeziku. Od 2005. do 2013. godine predavao je savremeni engleski jezik, engleski poslovni jezik i englesku fonetiku na Fakultetu humanističkih nauka Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru (Smer za engleski jezik i knjievnost).