EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Nevena Petruić
Dr Nevena Petrušić (1958.) redovni je profesor. 
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Postupak u parnicama iz odnosa roditelja i dece”, odbranila je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1988. godine.  Doktorsku disertaciju na temu “Postupak za deobu zajedničkih stvari ili imovine“ odbranila je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1995. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1982. godine. Za redovnog profesora za uu građanskopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Nevena Petrušić izabrana je 2006. godine.
Prof. dr Nevena Petrušić, u školskoj 2010/2011. godini, prema Nastavnom planu usvojenom 2003.godine, izvodi nastavu iz Građanskog procesnog prava, Arbitranog prava i Pravnih studija roda. Prema nastavnom planu usvojenom 2008. godine, izvodiće nastavu na osnovnim studijama prava iz predmeta Građansko procesno pravo, Ekološko pravo, Notarijalno pravo, Prava deteta i Kliničko pravničko obrazovanje, a na diplomskim studijama prava iz predmeta Notarijalno pravo i Vansudsko rješavanje sporova.
 
U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Nevena Petrušić objavila je 5 udbenika, 10 monografija, 4 praktikuma, 113 članaka. Učestvovala je i učestvuje na  14 projekata. Tokom svoje profesionalne karijere boravila je na stručnom usavršavanju u više evropskih zemalja i SAD.