EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Grigorije Bo×ović
Grigorije Bo×ović (1880—1945), knji×evnik, profesor prizrenske bogoslovije, jedan od vođa srpskog pokreta u Makedoniji, prvenstveno u Bitoljskom odboru srpske četničke organizacije, a potom i poslanik Narodne skupštine u Skoplju. Imao je rukovodeću ulogu u političkim i nacionalnim poslovima u vrijeme kada je Kosovu i staroj Srbiji prijetila ozbiljna opasnost od Turaka i Arnauta, neposredno pred Balkanske ratove i oslobođenju ovih krajeva.
Bo×ović je objavio je četrnaest knjiga, od kojih je osam zbirki pripovjedaka. Preostale čine putopisi, kraći zapisi o ljudima i krajevima, naknadno sabrani iz Politike, čiji je stalni i ugledni saradnik bio. Početak njegovog rada obilje×en je zbirkom Iz Stare Srbije (1908), a kraj Pripovetkama (1940), u izdanju Srpske knji×evne zadruge. 1935. godine izdao je zbirku pripovjedaka Teška iskušenja a 1939. godine zbirku pripovjedaka Pod zakonom — te dvije zbirke, uz onu iz 1940, sadr×e najvrednije Bo×ovićeve pripovjetke. Bo×ovićeve pripovjetke su tematski usredsređene na Staru Srbiju (najviše na Kosovo i Metohiju, jednim dijelom na Makedoniju, prije svega na Bitolj u kojem je slu×bovao). Najznačajnije pripovetke su mu: Čudni podvi×nik, Mučnih dana, Tivaidska napast, Kad se carstva mijenjaju, Zlate iz Slatine, Njen sud i Oklopnik bez straha i mane.