EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ljubomir Erić

Dr Ljubomir Erić, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Osnovne oblasti rada: izučavanje stanja straha, seksualnih poremećaja i psihopatologije kasne adolescencije, kao i primjena psihoanalitičke psihoterapije u liječenju ovih poremećaja. Bavi se i izučavanjem psihologije i psihopatologije likovnog stvaralaštva.
Autor je više od sto pedeset stručnih i naučnih radova, kao i dvadeset monografija, knjiga i udbenika.
Najvanije knjige u oblasti straha: Strah od ispita (1977), Panična stanja (1989, 1991), Agorafobija (1996), Socijalna fobija (1998), Strah od smrti (2007), Rečnik straha (2007).
Najvanije knjige u oblasti seksualnosti: Medicinska seksologija (sa Vojinom Šulovićem i Draganom Manojlovićem), Seksualne disfunkcije (1993, 2005), Leksikon seksualnosti (2005).
Najvanije knjige u oblasti psihologije umetničkog stvaralaštva: Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza (2000, 2010), O crteu (2010).
Višedecenijsku posvećenost umjetnosti crtea pretočio je u jedinstvenu kolekciju crtea nastajalih u drugoj polovini XX vijeka, što se moe naći u retkom antologijskim presjeku modernog srpskog crtea Kolekcija crtea (2010).
U izdanju Arhipelaga objavljene su Erićeve knjige Rečnik straha (2007), Strah od smrti (2007), O crteu (2010), Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza (2010) i Kolekcija crtea (2010).
ivi u Beogradu.