EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Đuro Šušnjić

 

Đuro Šušnjić (1934) je rođen u Rudopolju, Lika.
Gimnaziju završio u Vinkovcima, a Filozofski fakultet u Zagrebu 1959. godine. Godine 1965 je  doktorirao na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Radio u Institutu društvenih nauka u Beogradu, Filozofskim fakultetima u Nišu, Zadru, Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu.
Školsku godinu 1965/66. proveo u SAD kao stipendista Fordove fondacije (uglavnom na Kolumbija univerzitetu u Njujorku).
Predavao predmete: Uvod u metodologiju društvenih nauka i Sociologiju ideja i vjerovanja.
Od mnogobrojnih odabranih djela (u izdanju “Čigoja štampe”) izdvajaju se sljedeći naslovi: Ribari ljudskih duša, Otpori kritičkom mišljenju, Dijalog i tolerancija, Metodologija – kritika nauke  i Religija 1,2, Drama razumevanja, Žetva značenja, Sokrat – život za istinu.