EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Anđelka Milić

Anđelka Milić (Beograd, 1942-), diplomirala je sociologiju (1965), magistrirala (1970) i doktorirala (1975) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila u Institutu društvenih nauka (1965-71) i na Filozofskom fakultetu u Beogradu (asistent 1971, docent 1978, vanredni profesor 1983, redovni profesor 1986, u penziji od 2009). Stručno se usavršavala, a kasnije i drala predavanja, u Nemačkoj, Engleskoj i SAD. Boravila i predavala kao stipendista Fulbrajtove fondacije na University of California, Berkeley, SAD (1990-1991). Rukovodilac više istraivanja srpskog društva i porodice. Oblasti rada: sociologija porodice, sociologija omladine, sociologija obrazovanja, antropologija. Organizovala u Beogradu Konferenciju Međunarodnog istraivačkog komiteta za porodicu, pri International Sociological Association (1988). Osnivač rodnih studija na Univerzitetu u Beogradu (1992, prva katedra u na Balkanu). Glavni urednik Sociološkog pregleda (1981-1983, zajedno sa Borislavom Duverovićem) i Sociologije (1993-1995). Bila predsednik Srpskog sociološkog društva (tada Sociološkog društva Srbije) 1977-1979. Objavljivala radove u vodećim stranim časopisima, između ostalog: «The women's movement in Serbia and Montenegro at the turn of the millennium» Feminist Review (1/2004), «The Family and Work in the Post-socialist Transition of Serbia: 1991–2006», International Review of Sociology (2/2007). Knjige: Zagonetka omladine: teorija i istorija omladinske strukture (1987), Klase i porodica (1978), Domaćinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji (1981; zajedno s Evom Berković i Ruom Petrović), ene, politika, porodica (1994), Generacija u protestu: sociološki portret učesnika Studentskog protesta 96/97 na Beogradskom univerzitetu (1998, zajedno s Lilijanom Čičkarić) Sociologija porodice (2001. i 2007), enski pokret na raskršću milenijuma (2002).