EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ranko Bugarski

Ranko Bugarski (Sarajevo, 1. januar 1933) je doktor lingvistike i redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao istraživač, autor i predavač bavi se strukturom savremenog engleskog jezika, opštom, teorijskom i primijenjenom lingvistikom, kontrastivnom gramatikom, sociolingvistikom, teorijom prevođenja i istorijom lingvistike.

Predavao je na više univerziteta u Evropi, SAD i Australiji i referisao na mnogim međunarodnim kongresima. Član je i funkcioner većeg broja srpskih i međunarodnih naučnih i stručnih institucija. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti (Salcburg) i ekspert Savjeta Evrope za regionalne i manjinske jezike.

Iz oblasti lingvistike, gramatike i teorije jezika objavio je dvadesetak knjiga, između ostalih: Predlozi over, under, above, below i beneath u savremenom engleskom jeziku, Jezik i lingvistika, Jezik u društvu, Uvod u opštu lingvistiku, Žargon, Jezik i kultura, Evropa u jeziku, Jezik i identitet. Objavio je i veliki broj studija i članaka. Radovi su mu objavljeni, prikazani i citirani u naučnim publikacijama u velikom broju zemalja i na više jezika. Priredio je izbore radova Noama Čomskog, E. Sapira i B. L. Vorfa, kao i antologije rasprava iz sociolingvistike i psiholingvistike. Sa Silijom Hoksvort uredio je zbornike „Language planning in Yugoslavia“ (1992) i „Language in the Former Yugoslav Lands“ (2004).