EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Milan Vujaklija

 Milan Vujaklija rođen je 15. novembra 1891. godine (po starom kalendaru) u mestu Buhača pored Slunja, ondašnja Austro-Ugarska, sada Hrvatska. Otac Petar je bio pravoslavni sveštenik a majka Jelena domaćica.

Osnovnu školu pohađao je u Bosanskoj Kostajnici a gimnaziju u Zagrebu, Sremskim Karlovcima i Beogradu. Maturirao je 1911.g. u Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu a zatim upisao Filozofski fakultet u Beogradu (njemački jezik, knjievnost i filozofija). Ratovi na prostorima Srbije prekidaju njegovo studiranje.

Kao dobrovoljac od 1912.g. učestvuje u Balkanskim ratovima a zatim i u Prvom svjetskom ratu. U toku ratova bio je na ratištima od Beograda preko Niša, Skoplja, Prištine, Albanije, Soluna ... sve do 9. februara 1919.g. kada je demobilisan. Tek posle rata završava fakultet.

Od oktobra 1919.g. počinje njegovo slubovanje prvo u listu «Demokratija» a kasnije radi u Ministarstvu prosvjete. Iako je radio kao pisar a kasnije i kao savjetnik u Ministarstvu prosvjete bavio se pisanjem i prevodima poznatih djela sa njemačkog jezika. Njegovo najveće angaovanje je bilo na leksikografiji kako između dva rata tako i posle Drugog svjetskog rata.

Umro je u Beogradu 1955. godine.