EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Žarko Trebješanin

RoÄ‘en je 1950. godine u Beogradu, gdje je i diplomirao 1974. godine na odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu je magistrirao 1982. sa tezom "Fromovo shvatanje uticaja društva na formiranje ličnosti" i doktorirao 1990. sa tezom "Shvatanje djeteta i razvoja ličnosti u tradicijskoj kulturi Srba".

Do sada je objavio desetak knjiga i više od stotinu naučnih i stručnih radova. TakoÄ‘e je uredio i napisao predgovore za knjige.

                Objavljene knjige: Fromove dihotomije (1983), Predstava o djetetu u srpskoj kulturi (1991), Psihoanaliza - mali leksikon (1993. i 2000. drugo izdanje), Šta Frojd zaista nije rekao (1994), Politika i duša (1995), Leksikon psihoanalize (1996, 1998, 2003. i Nova knjiga, Podgorica 2005), Najstrašnije je kada otruju oblak: kako djeca Srbije vide rat i mir (koautor 1999), Psihosocijalne posljedice rata na roditelje i djecu (koautor 1999), Rečnik psihologije (2000, 2001, 2004), The Most Terrible Thing is When They Poison the Cloud (2000), The Psychosocial Effects od War on Children and Parents (2001),  Nikola Tesla: ličnost, neuroza i poslanje (2006), Psihologija (koautor 2007), Rečnik Jungovih pojmova i simbola (2008).

Objavio je više studija i ogleda posvećenih analizi knji�evnih djela sa psihološkog i psihoanalitičkog stanovišta. Pisao je o romanima Svetlane Velmar-Janković, ogledima Miodraga Pavlovića i teorijskim studijama Nikole Miloševića.

Napisao je više studija, predgovora i eseja posvećenih poznatim satiričarima i aforističarima kao što su Aleksandar Baljak, Slobodan Simić, Ilija Marković, Rade Jovanović, Vesna Denčić i drugi.

Naučne studije, ogledi i intervjui prevođeni su mu na engleski, francuski, njemački, mađarski, makedonski i slovenački jezik.

Dobitnik je nagrada: Za knjige Psihoanaliza - mali leksikon i Šta Frojd zaista nije rekao dobio je 1995. nagradu "Borislav Stevanović" za naučni doprinos psihologiji koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije. Dobitnik je i nagrade "�i�a Vasić" za popularizaciju savremene psihologije (1983), kao i nagrade "Radoje Domanović" (2002) koju dodeljuje Udru�enje knji�evnika Srbije za doprinos tumačenju satire.