EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Slavica Perović

SLAVICA PEROVIĆ rođena je u Kotoru, gdje je završila gimnaziju kao jedan od najboljih đaka. Produžava školovanje na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje upisuje grupu za engleski jezik i književnost. Fakultet u četvorogodišnjem trajanju završava u rekordnom roku i diplomira u prvom junskom terminu. Tokom studija zapaženo je njeno interesovanje za određene jezičke discipline, mada je pokazivala veliko interesovanje i za književnost. Neposredno nakon završetka studija 1972. godine odlazi na godinu dana u Veliku Britaniju – prvo u Birmingem, a zatim u London, gdje usavršava jezik. Po povratku ubrzo počinje da radi na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, a 1978., kada je osnovan Institut za strane jezike, s radnim odnosom prelazi na tu visokoškolsku instituciju na kojoj ostaje do danas. Istovremeno, upisuje postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, Smjer za primijenjenu lingvistiku i metodiku nastave. Na istom fakultetu je 3. septembra 1991. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Sintaksička i semantička analiza indirektnih pitanja u engleskom i srpskohrvatskom jeziku i time stekla akademski stepen doktora lingvističkih nauka.

Akademske reference Slavice Perović odnose se na nekoliko oblasti visokoškolskog djelovanja. Napisala je preko dvije stotine pedeset naučnih i stručnih radova, objavila oko desetak knjiga – autorskih, uređivačkih i prevodilačkih.

Profesorka Perović svoju naučnu misao provjeravala je na brojnim izlaganjima u zemljama širom Evrope – Engleska, Francuska, Španija, Mađarska, Turska, Čehoslovačka, a izlagala je i u Americi kao i u svim zemljama bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije.

Živi i radi u Podgorici.