EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Mile Bakić

MILE BAKIĆ, rođen na Žabljaku 11. 02. 1951. godine. Gimnaziju je završio u Ivangradu, današnjim Beranama 1969. godine, Fakultet političkih nauka (međunarodni smjer) u Beogradu 1973. godine. Magistrirao je u Varaždinu 1990. godine na Fakultetu informacijskih znanosti – smjer arhivistika. Doktorirao je u Zagrebu 2004. godine na Filozofskom fakultetu i stekao naučno zvanje dokor informacijskih znanosti, smjer arhivistika. Od 1996. godine zaposlen je u Službenom listu Crne Gore, kao urednik izdavačke djelatnosti i izdanja Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori. Uredio je preko 150 naslova knjiga na različite društvene teme. Osvojio je prvu nagradu za izdavački poduhvat godine na međunarodnim sajmovima knjiga u Herceg Novom (2000.) i Podgorici (2011.). Priredio je više knjiga istorijskih izvora, među ostalim: Drugi kongres SK Crne Gore, koautor, (1987.) Crnogorsko, kraljevsko, narodno pozorište (2001.) i dr. Važnija djela su mu: Arhivistika (2007.), Crnogorsko arhivsko zakonodavstvo (2008.), Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori (2010.) i dr. Bavi se i književnošću, objavio je: Zagrađe, (drama) 2011. i Lišće (poezija) 2012.