EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Tanja Bakić

TANJA BAKIĆ rođena je 14. septembra 1981. Završila je studije anglistike 2005. Njena prva zbirka stihova je Treptaj. Poezija joj je vizualizovana i izvođena u obliku perfomansa na Aprilskim Susretima u Beogradu, u Skoplju i Mariboru.u sklopu projekta Umrežavanje kulturnih institucija u regionu. Književne prijevode, liriku i eseje objavljivala je u publikacijama iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Učestvovala je na domaćim i inostranim konferencijama.