EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
NOVO MAPE UMA Cijena:14.60 €
Sa popustom: 13.14 €
    Ova knjiga napisana je sa jednim jedinim ciljem - da omogu?i ?itaocu DA NAU?I KAKO DA U?I! U XXI veku nepismenima se ne?e smatrati oni koji ne znaju da ?itaju, ve? oni koji ne znaju kako da u?e. ...
PREPORUČUJEMO VRLI NOVI SVET Cijena:7.40 €
Sa popustom: 6.66 €
    Ovo izuzetno va ...
DJEČIJE KNJIGE NAJDRA Cijena:15.00 €
Sa popustom: 13.50 €
    Mali�ani koji se prvi put upoznaju sa bajkama u�iva?e uz Najdra�e bajke. Svojim sadr�ajem ove bajke ?e u?initi da va�e dijete zavoli pri?u i da je uvijek saslu�a do kraja, a zanimljive ilustracije ?e mu pomo?i da otputuje u daleki svijet princeza, ?arobnjaka i vila.Pepeljuga, Ivica i Ma ...
STRANE KNJIGE WEEP NOT.CHILD Cijena:9.20 €
Sa popustom: 8.28 €
    Two brothers, Njoroge and Kamau, stand on a garbage heap and look into their futures: Njoroge is to attend school, while Kamau will train to be a carpenter. But this is Kenya, and the times are against them: In the forests, the Mau Mau is waging war against the white government, and the two brothers ...
 
 
Pritisnite Esc za izlazak