EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Janko Ljumović

Janko Ljumović je magistar nauka o dramskim umjetnostima i vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju ( Pozorišna produkcija, Savremena umjetnićka produkcija i Kreativne industrije). Diplomirao i magistrirao na FDU u Beogradu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija i projekata iz oblasti kulturne politike, scenskih umjetnosti i menadžmenta u kulturi i medija. Autor je i urednik pet knjiga i publikacija: Kultura Page, Produkcija značenja,  Start-up Creative Podgorica, Platforma za novo djelovanje kulture iGrad u parku. Direktor je Crnogorskog narodnog pozorišta od aprila 2008.