EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Igor Lukšić

Igor LukšIć je rođen 14. juna 1976. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 10. juna 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je 3. oktobra 2002. godine na temu “Spontani poredak i tranzicija“ i doktorirao 10. septembra 2005. godine na temu “Tranzicija - proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. U periodu jun 1998. godine - februar 2000. godine radio je kao saradnik na implementaciji programa pomoći Evropske komisije “Obnova“ u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore. Od februara 2000. godine do januara 2001. godine radio je kao savjetnik za međnarodne odnose u DPS-u. U periodu januar - maj 2001. godine obavljao je poslove sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova. Od marta 2003. godine do juna 2006. godine bio je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore. Četiri puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore (2001, 2002, 2006. i 2008. godine). U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose s javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Srne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta. Tokom mandata inicirao je niz zakonskih rješenja i projekata u cilju daljih reformi javnih finansija i poreskog sistema, unapređenja poslovnog ambijenta i eliminisanja biznis barijera, strukturnih reformi. Od 2006. godine guverner je u ime Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Docent je i predavač na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici, na predmetima Ekonomija i razvoj i Tržišni proces, a u ljetnjim semestrima 2004, 2005. i 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici bio je saradnik na smjeru preduzetništvo. Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, naučnih skupova i bio angažovan na projektima nevladinog sektora u ranijem periodu.Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, predsjedništva Demokratske partije socijalista i predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Objavio je više stručnih radova i knjiga. Nova knjiga iz podgorice je objavila njegove dvije knjige - “Knjiga smijeha“ i „Knjiga straha“. Tečno govori engleski, služi se francuskim i italijanskim jezikom. U braku je sa Natašom i ima kćerke Sofi i Dariu.