EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 
Ibrahim Spahić

Ibrahim Spahić rođen je u Sarajevu 10. maja 1952. godine, gdje je završio gimnaziju i diplomirao na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Diplomirani je komparativista i teatrolog. Oženjen je i ima sina Mirsada (23) i kćerku Selmu (14). Osnivač je izdavačke kuće IPC (urednik i izdavač oko 200 naslova), raniji izdavač i glavni i odgovorni urednik časopisa za ljudska prava "WHY". Bio je 12 godina  suizdavač časopisa za filozofska pitanja "Dijalog". Autor je radova iz oblasti spoljne politike i ljudskih prava, kulture i umjetnosti. Učesnik je mnogih međunarodnih kulturnih i naučnih konferencija i kongresa. Dobitnik  je nagrade za kulturnu saradnju Sjever-Jug (Maroko), «Zlatne povelje» za humanizam (Međunarodna liga humanista), medalje «Juan Miro» (UNESCO), nagrade «Tartuffo per Pace» (Italija), nagrade za upravljanje u oblasti  kulture (New York) kao i specijalnog priznanja  za rad na odbrani ljudskog i umjetničkog digniteta (Taormina), nagrade 9 zmajeva za razvoj kulturnih veza Južne Koreje i BiH, grada Antverpena, kulturnog centra Evrope 1993., i specijalne nagrade Asocijacije za kulturu L'eta verde (Italija). Dobitnik Spomen plakete grada Sarajeva, dobitnik nagrade menadžer godine 2007. u oblasti kulture za jugoistočnu i srednju Evropu. Dobitnik Plakete Kantona Sarajeva. Dobitnik Ordena Vitez književnosti i umjetnosti Republike Francuske. Dobitnik Plakete BH horuma Perspektive za razvoj demokracije i civilnog društva. Dobitnik je plakete Kantona Sarajevo 2009. i Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva 2010. Proglašen je počasnim građaninom talijanskog grada Montorio Al Vomano. Autor je knjige Parlamentarna skupština BiH (1998-2002), knjige "P.S. BiH, knjige "Građanska Provokacija" i knjiga poezije "Znak", „Čovjek od žice“ „Sarajevski pauci“, „Osam“, urednik i izdavač Monografije "20 godina Sarajevske zime", knjige Link Diversity o budućnosti BiH i antologije poezije “Harfa”.