EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Knjige 

DABLINCI Autor:Džejms Džojs
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.00 €
Sa popustom: 8.10 €
    ...
HRONIKA MEHANI?KE PTICE Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    Hronika mehani?ke ptice jeste hronika ljubavi, ali i istorija apsurda, nastala na prepletu iskustva evropske umjetnosti i japanske svakida�njice. Proza koja lebdi u procjepu izmedju monolitne realnosti i magi?ne nemogu?nosti, nemilosrdno preispitivanje intime i istorije. Samoironi?ni spis postmode ...
SIN Autor:Alehandro Palomas
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.10 €
Sa popustom: 6.39 €
    Za Giljea njegova u?iteljica ka ...
DJEVOJKA I NO? Autor:Gijom Muso
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Presti�na �kola okovana snegom. Troje prijatelja koje povezuje mra?na tajna. Devojka koju je odnela no?. Azurna obala, zima 1992. U ledenoj no?i, dok je krug gimnazije paralisan sne�nom olujom, devetnaestogodi�nja Venka Rokvel, jedna od najpametnijih u?enica zavr�ne godine, be�i sa ...
MOLITVA MORU Autor:Haled Hoseini
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:3.90 €
Sa popustom: 3.51 €
    Pri?a svom sinu o dugom letu njegovog detinjstva, se?a se ku?e svog oca u Siriji, njihanja maslina na vetru, meketanja maj?inih koza, zveketa lonaca i �erpi. Se?a se i �ivahnog grada Homsa, prepunih ulica, d�amije i velike pijace iz vremena pre nego �to je nebo po?elo da bljuje bombe, pre ne ...
SUNCE I NJEGOVO CVIJE?E Autor:Rupi Kaur
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    ...
DOBITNICI Autor:Hulio Kortasar
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.80 €
Sa popustom: 10.62 €
    Ovaj roman, objavljen 1960. godine, prije ...
OPERACIJA ŠAKAL Autor:Frederik Forsajt
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    Ovo je najbolji Forsajtov roman jer je nesumnjivo najintrigantniji. Roman pun izazova, izvrsnih likova i napetih momenata koji vas dr�e bez daha do kraja romana. Pratimo puteve glavnog lika �akala, engleza i internacionalnog ubicu koga je pobunjeni?ka organizacija unajmila da ubije francuskog pr ...
PJEŠ?ANIK Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    U Ranim jadima, taj svijet je vi?en o?ima djeteta: u romanu Ba ...
GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVI?A Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Najpoznatija Ki ...
PSALAM 44 Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Zajedno s Mansardom, prvi roman Danila Ki ...
MANSARDA Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Prvi roman Danila Ki ...

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>